• Sigara bağımlılarının büyük çoğunluğu sigarayı bırakmak ister ya da bırakmayı düşünür. Eğer siz de bu kişilerden biriyseniz fakat bırakamayacağınızı düşünüyorsanız merak etmeyin, sigarayı bırakabilirsiniz. Alo 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı Sizin İçin Var
  • MHRS (Kolay Randevu)

    Artık beklemeden muayene olmak için 182 e-raddevuyu tercih edebilirsiniz
  • Anne Sütü

    Günümüzde yeni doğan bebeklerin ilk altı ay boyunca sadece anne sütü ile beslenmesi önerilmektedir. Anne sütü bebek için en sağlıklı olan besindir.
  • 1
  • 2
  • 3

REFAKATÇİLERİN UYMASI GEREKEN KURALLAR TALİMATI

AMAÇ

Hastanemizde hasta refakatçisi olarak kalan kişilerin uyması gereken kuralları belirlemek

KAPSAM:

 Hastanemizde hasta refakatçisi olarak kalan kişileri kapsar

SORUMLULAR:

·         Başhekim

·         Başhekim Yardımcısı

·         İdari ve Mali İşler Müdürü

·         Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

·         Kalite Yönetim Direktörü

UYGULAMA

              Refakatçiler doktorların direktifleri doğrultusunda hastalarına bakmakla ve kurum disiplinine uymakla yükümlüdürler. Vizit saatleri sabah 08.00-09.00,öğleden sonra 16.00-17.00 arasındadır.

·         Refakatçi değişimleri ziyaret saatlerinde yapılabilir. Bunun dışında gün içinde refakatçi değiştirilemez.

·         Hastaya refakatçi kalması doktor tarafından uygun görülürse servis hemşiresi tarafından refakatçi kâğıdı düzenlenerek danışmaya gönderilir. Danışmada refakatçi kartı düzenlenir.

·         Refakatçiler bu kartı hastane içinde yanında bulundurmak zorundadırlar.

·         Refakatçiler hastane kurallarına uyacaklardır. İhlali halinde, ilgili kişinin refakat durumu kabul edilmeyecektir.

·         Refakatçiler(hekim ve hemşire direktifleri dışında)hastaya yönelik herhangi bir uygulama yapmayacaktır.

·         Refakatçiler hastaneye ait eşya malzemeleri düzenli ve temiz tutacaklar, hastane malına zarar veren refakatçi, zararı karşılayacaktır.

·         Sizlere huzurlu bir ortam sağlanması için, hasta ve yakınlarının; hasta odası ve servis koridorlarında yüksek sesle konuşmaması, gürültü yapmaması şarttır. Ayrıca odalarınızda bulunan televizyonların başkalarını rahatsız etmeyecek şekilde kullanılması; doktor vizite saatlerinde kapatılması gerekir.

·         Refakatçiler adlarına düzenlenmiş refakat kimlik kartlarını sürekli takılı tutacaklardır.

·         Refakatçiler ilgili hekim ya da hemşire istemi dışında, hastaların hastane dışına çıkarmayacak veya yatağını değiştirmeyecektir.

·         Refakatçiler hastane dâhilinde tütün ve alkollü madde kullanmayacaktır.

·         Refakatçiler hastaya yiyecek, içecek getirmeyecek, hekim ya da hemşireye danışmadan hastaya hiçbir yiyecek, içecek vermeyecektir.

·         Refakatçiler hasta odaları ve koridorlarda yüksek sesle konuşmayacak, çalışanları ve diğer hastaları rahatsız etmeyeceklerdir.

·         Süresi biten refakatçi kimlik kartları yenilecektir.

·         Refakatçiler refakat kartlarını göstermek sureti ile hastanemiz yemek hizmetlerinden ayrı bir ücret ödemeksizin yararlanacaklardır.

·         Refakatçi değişimlerinden servis hemşireleri haberdar edilecektir.

Refakatçiler hastaları ile ilgili herhangi bir sorun olduğu zaman hemşireye haber verilecektir

 

 

Click here - fbetting view betfair bonus